بعداز حادثه یازده سپتامبر ، عده ای از کارکنان برجهای دوقلو زنده ماندند ،

_یکی خانمی بود که باتری ساعتش تمام شده و زنگ نزده بود و دیر از خواب بیدار شده بود ،

_یک نفر چند قطره قهوه صبحانه روی لباسش ریخته بود و بخاطر عوض کردن لباسش دیرش شده بود

_اتوموبیل یکی از انها هرچقدر استارت زده بود ، روشن نشده بود

_یک نفر که خیلی جالب بود به این دلیل دیر رسیده بود که آنروز یک جفت کفش نو

خریده بود و انگشت پایش به دلیل نو بودن کفش ، تاول میزند ، به همین دلیل مجبور

میشود ، به داروخانه رفته و چسب زخم خریداری کند ،

و همین امر باعث میشود دیر به محل کارش برسد .......و باعث میشود زنده بماند .!!!!

بنابراین از این به بعد هرگاه در ترافیک گیر می افتید ، اسانسوری را از دست میدهید ،

فرزندتان برای بیرون رفتن دیر آماده میشود ، سپر ماشین عقبی به سپر ماشین شما برخورد میکند و مجبور میشوید متوقف شوید و ...............

عصبانی نشوید . ارام باشید ، و بدانید

""اینجا همانجاست ، که در این لحظه خداوند میخواهد شما اینجا بوده و جای دیگری

نباشید ،،،، و اینگونه خداوند در حال مرافبت از شماست !"" خدایا شکرت